Hjem  ·  Buksnes  ·  Kennel Høgtinden  ·  Galleri  · 
`Kennel Høgtinden`

          Takk til.

http://www.lundhags.se/

http://www.eukanuba.no/

http://www.helsport.no/

Buksnes

Vassdragsbeskrivelse
Fiskeregler
Fangst
Bilder
Videoklipp

Linker

Kennel Høgtinden

Hunder
Avl
Bilder
Videoklipp

Jaktlaget REV GRTI.
GTI 07/08 47 rev GTI 08/09 5 rev GR 09/10 10 rev GRI 10/11 10 rev GRI 11/12 21 rev GRTI 12/13 16 rev GTI 13/14 22 rev GI 14/15 14 rev GR 15/16 16 rev GI 16/17 4 rev R 17/18 3 rev G 18/19 4 rev Sum 171 rev
Her får du fiskekort

Vassdragsbeskrivelse:
Postet av GeirVidarHaugen 30.10.07 (1601 lesninger)

Vassdragsbeskrivelse
 
Nedslagsområdet er ca. 40 kvadratkilometer
 
Buksnesvassdraget består av
 
Brakkvannsone, Teinvasselva, Teinvanet, Kringelsvasselva, Kringelvannet, Skavdalselva, Skavdlasvannet, Mellomvasselva, Mellomvannet, Storvasselva, Storvanney(langvannet), Eikevasselva, Eikefjellvannene 2 stk, Magervasselva, Magervannene 2 stk, Svartdalsvannet, Hesteskovannet, Skjellkråelva og Skjelkråvannet.
 
Brakkvannsonen, deler av Kringelvasselva, Kringelvannet, Skavdalselva og Skavdalsvannet eies av G nr. 18 Ingvild og Nigel Turrell.
 
Deler av Storvannet(langvannet) nordende, Magervannene og Skjellkråvannet eies av G nr.20 Lovik Fiske og Grunneierlag.
 
 
BRAKKVANNSSONE:
 
Elvestrekket som går mellom Teinvasselva og til brofylling på riksvei 82 er definert som elv. Bunnforhold er stein, sand og leire. Svak vekst av tang med en stor stamme av blåskjell. Under somrer er dette en oppsamlingssone for alle anadrome fiskearter til vassdraget.
 
TEINVASSELVA
 
Ca. 100m lang. Elven strekker seg fra sjø til Teinvatnet. Gyte og oppvekstområde for laks og sjøørret. Lauvskog langs elva. Ganske stri elv bestående av stor stein, men også stillestående gruskulper.
 
TEINVATNET
 
Ca.350m lang og 250m bred. Et lite vann som her en kraftig vokst av siv langs vannkanten. Bunnforhold av grus , stein og dy langs bredden. På dypet er bunnen dekket av dy. Alle vassdragets arter er representert. Lauvskog enkelte plasser eller myr langs vannkanten. Max dybde ca. 5 m.
 
 
              KRINGELVASSELVA
 
Ca. 2 km lang og går helt opp til kringelvatnet. Gyte og oppvekstområde for laks og sjøørret. Bunnforholdene består av storstein og sand/grus. Har noen stille trekk. Lauvskog vokser nesten langs hele elven.
 
KRINGELVATNET
 
Ca. 450 m langt og 350m bredt. Sivvekst langs kantene og lauvskog langs sørsiden av vannet. Bunnforhold hovedsakelig av stein og grus. Bestand av laks, sjøørret, sjørøye, ørret og trepigget piggsild. Har vært kultivert i over flere år.
 
 
 
 
SKAVDALSELVA
 
Ca. i,5 km lang. En liten elv. En liten elv som strekker seg opp til Skavdalsvatnet. Gyte og oppvekstområde for laks og sjøørret. Se vedlegg nr. 4. oppgangshinder ca. 500m fra Kringelvasselva. Elva renner i myrlandskap med lauvskog langs bredden. Siste del av elva er forholdsvis stri.  
 
 
SKAVDALSVANNET
 
Ca 700m langt og 400m bredt typisk fjellvann. Bunnforhold stein og grus. En del sivvekst. Stamme av røye og ørret. Har vært kultivert over flere år.
 
MELLOMVASSELVA
 
Ca 250m lang og går opp til Mellomvannet. Gyte og oppvekstområde for laks og sjøørret. Bunnforhold består av en del stor stein og stille strekk med grus og sand. En av de bedre gyteelvene for laks. Lauvskog og myr langs bredden.
 
 
MELLOMVATNET
 
Ca 1,3 km langt og 250 – 300 meter bredt. Kraftig vekst av siv i vest og østende av vannet. Bunnforhold med grus og sand langs bredden, mens på dypet for det meste dy. Alle vassragets arter er representert. Lauvskog og myr langs bredden. Max. Dybde 4,5-5 meter.
 
STORVASSELVA
 
Ca 500m lang og går opp til Storvannet (langvannet). Østre del er stilleflytende med grusbunn. Ett kraftig stryk mitt i elva som består av stor stein. Ellers strekk med grus og sand som gir brukbare gyteforhold for laks og sjøørret. Lauvskog og myr langs bredden.
 
 
 
Storvannet(langvannet)
 
Ca. 2,6 m langt og 500 m bred. Lite sivvekst, men litt langs bredden. Bunnforhold for det meste grus, sand og stein. Alle vassdragets arter representert. For det meste myr langs bredden. Kuperte dybdeforhold med maks. Dybde 17 m. har i tillegg til laks og sjøørret en stamme med sjørøye.
 
Eikefjellelva
 
Ca. 2,4 km lang. Lakseførende ca 1,5 km og går opp til Eikefjellvatnene. Stilleflytende de første 1.5 km, så går den over til å bli stri med mye stor stein. Den stilleflytende delens bunnforhold består av grus/ sand med en del stor stein. Bra gyte og oppvekstområde for laks og sjøørret opp til ca. 1,5 km der den blir hemmet av en stor stein med en foss. Lauvskog for det meste langs bredden.
 
 
 
 
 
 
Eikefjellvatna
 
2 stk fjellvann som ligger oppe i Eikefjelldalen 146 moh. Har en bestand av ørret og røye. Vannene ligger like ved hverandre med en stilleflytende elv på ca. 60 m. gyteplass for ørret. Bunnforhold for det meste stein og grus, men også en del dy. Har en del sivvekst langs breddene. Lauvskog og myr langs breddene. Et vann med fin kvalitet på fisken. Dybde på store eikefjellvann er 5 m og på lille eikefjellvann er 25 m.
 
Magervannelva (Nordre eikefjellelva)
 
Går i fra Magervannene 2 stk. og renner ut i storvannet (langvannet). Et forholdsvis stri bekk/elv, men er sannsynligvis gyteplass for sjøørret (laks). Lauvskog for det meste langs bredden.
 
 
 
 
Magervannene
 
2 stk. vann som ligger henholdsvis 375 m og 425 moh. Vannene ligger oppe på eikefjellet og her en bestand av ørret som er for tallrik. Bunnforhold av stein og grus. Vannene binnes sammen med en liten bekk. Lite vegetasjon langs bredden som er typisk for fjellvann. Dybde 5 m.
 
Hesteskovannet
 
Ligger 149 moh. Og ligger i sørenden av Skjellkrådalen. Bestand av ørret. Vannet er lite og ligger delvis i ur. Har en del lauvskog på østsiden. Bunnforhold med ur, stein og grus. Dybde ca 6 m.
 
Skjellkråbekken
 
Bekk som går opp til Skjellkråvatnet. Bekken er delvis stilleflytende den første delen av myra. Så blir det en bratt bekk. Bunnforhold med stein/grus og sannsynligvis gyteplass for sjøørret (laks). Lauvskog og myr langs kanten av bekken.
 
Skjellkråvannet
 
Ligger 221 moh. Bestand av ørret. Et lite vann som han bunnforhold av grus og dy.har litt sivvekst. Lauvskog langs bredden. Dybde ca. 4,5 m.    

(Les mer... | 11444 bytes mer | Poeng: 3)
Kennel Høgtinden er
Laksebørsen

Buksnesvassdraget

Se fangst klikk her:  Scanatura

Skitt Fiske se her..

 

Høgtinden`s

Siste premier Høgtinden`s

Høgtindens Perle-Felicia:
2014: 1 SKL- HP - CERT - CK - CACIT
2 AK
2016: 4 VK

 

Høgtindens Eika-Takira:
2014:1 UK - 1 UKL HP - 2 AK
2015: 1 AK- 2 AK
2016: 1 AK.

2018: 1 VKm/CK

Høgtindens Mosku:
ÅRETS UNGE
GORDONSETTER FINLAND 2014.

2014: 2 x 2 AVO - 3 AVO
2015: 2 x 2 AVO
2016: 1 VK Cert -1 AK - 2 x 2 AK og 3 AK
Årets gordonsetter Finland
2017: 1 VK Cert - 3 VK osv...

Høgtindens Aiko:
2014: 1 UK.
2016: 1 AK